MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Betingelser for Brug

Accept af vilkår

Ved at få adgang til eller bruge dette websted på nogen måde, inklusive brug af tjenester, downloade materiale eller blot gennemse webstedet (store bogstaver defineret nedenfor), accepterer du og er bundet af vilkårene og betingelserne i dette dokument og i eventuelle ændringer dertil at TravelMEDI fra tid til anden kan offentliggøre (samlet “brugsbetingelserne”). Hvis du ikke accepterer alle vilkårene og betingelserne i brugsbetingelserne, skal du ikke få adgang til eller bruge dette websted.

TravelMEDI kan fra tid til anden ændre vilkårene for brug og andre retningslinjer og regler, der er offentliggjort på webstedet, efter eget skøn. Din fortsatte adgang til eller brug af webstedet eller ethvert materiale eller tjenester udgør din accept af ændringerne. Din adgang til og brug af webstedet, materialer og tjenester er underlagt den nyeste version af vilkårene for brug, regler og retningslinjer, der er offentliggjort på webstedet på tidspunktet for sådan brug. Tjek regelmæssigt linket “Brugsbetingelser” på hjemmesiden for TravelMEDI.com for at se de aktuelle vilkår. Hvis du overtræder nogen af brugsvilkårene, ophører din autorisation til at få adgang til eller bruge dette websted, tjenester og materiale automatisk, og alt materiale, der er downloadet eller udskrevet fra webstedet i strid med brugsvilkårene, skal straks destrueres.

Siden

TravelMEDI, dets tilknyttede selskaber og agenter (“TravelMEDI”) gør dette websted og alle andre hjemmesider for TravelMEDI med links til brugsbetingelserne (samlet “webstedet”) og materialet og tjenesterne tilgængelige for din adgang og brug underlagt vilkårene for brug. “Materialer” betyder al information, data, dokumenter (f.eks. Hvidbøger, pressemeddelelser, datablad, ofte stillede spørgsmål osv.), Kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, indhold, værktøjer, ressourcer, programmer og produkter, der er tilgængelige eller aktiveret via webstedet af TravelMEDI eller brugere af dette websted. “Tjenester” betyder alle tjenester og ressourcer, der tilbydes eller aktiveres via webstedet af TravelMEDI og brugere af dette websted, herunder andre informationstjenester og kommunikationstjenester såsom bulletin, chatområder, samfund, e-mail, fora (inklusive laboratorium og bruger til bruger fora), nyhedsgrupper, personlige websider, fotoalbum og andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter designet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med andre (samlet, “Kommunikationssteder”). Alt materiale leveret af TravelMEDI kaldes samlet “TravelMEDI Materials”. Alt brugerleveret materiale kaldes samlet ”Brugermateriale”. Visse tjenester kan involvere samarbejde og udveksling af informationstjenester mellem en bestemt gruppe. Materiale, der er indsendt af brugere i en sådan gruppe i forbindelse med sådant samarbejde og informationsdeling, kaldes samlet “Delt indhold”. Gruppen af personer, blandt hvilke et sådant samarbejde og fildeling, der involverer delt indhold, omtales heri som “arbejdsgruppen”. Alt brugermateriale, der ikke er delt indhold, betegnes her som “brugerindhold”. TravelMEDI-materialer og brugermaterialer kan have forskellige begrænsninger og betingelser forbundet med dem i henhold til brugsbetingelserne og andre retningslinjer og regler, der er sendt via webstedet.

Materialerne og tjenesterne samt deres valg og arrangement er beskyttet af ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og al anden intellektuel ejendomsret og ejendomsret (samlet, “Intellektuel ejendomsret”) og enhver uautoriseret brug af materialet eller Tjenester kan overtræde sådanne love og vilkårene for brug. Bortset fra som udtrykkeligt angivet heri, indrømmer TravelMEDI og dets leverandører ikke nogen udtrykkelige eller underforståede rettigheder til at bruge materialet og tjenesterne. Du accepterer ikke at kopiere, genudgive, indramme, downloade, transmittere, modificere, tilpasse, oprette afledte værker baseret på, leje, lease, låne, sælge, tildele, distribuere, vise, udføre, licensere, underlicensere eller reverse engineer webstedet, Materialer eller tjenester, eventuelle dele af webstedet, materialer eller tjenester eller valg og arrangement af webstedet, materialer eller tjenester, undtagen som udtrykkeligt godkendt heri.