Rettigheder

• Få alle oplysninger om rejse og behandling inden rejsen.

• Modtag et klart tilbud på behandling og servicepakke, der identificerer, hvilke tjenester der er inkluderet i prisen.

• Få en lægeevaluering af lægen inden rejsen til behandling.

• Få oversættelsesservice og hjælp til at kommunikere med lægerne.

• Bliv behandlet med respekt, omtanke, medfølelse og værdighed i et sikkert og rent miljø uanset din alder, køn, race, oprindelse, religion, seksuelle orientering eller handicap.

• Bliv adresseret med dit rigtige navn og blive informeret om navnene på de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der er involveret i din pleje.

• Fuld beskyttelse af dit privatliv, værdighed og fortrolighed i plejediskussioner, undersøgelser og behandlinger.

• En klar og forståelig forklaring fra din læge om din diagnose samt fordele og risici ved hver behandling, forventet resultat og ændring i medicinsk tilstand.

• Vær beskyttet mod fysisk misbrug og forsømmelse.

• Modtag information fra hospitalet om de forventede omkostninger ved behandling og betalingspolitikker.