MTQUA TravelMEDI
MTQUA
CERTIFIED
First & Only in Turkey
MTQUA TravelMEDI
MTQUA CERTIFIED

First and only

Medical Company

in Turkey

Rettigheder

Få alle oplysninger om rejse og behandling inden rejsen.

Modtag et klart tilbud på behandling og servicepakke, der identificerer, hvilke tjenester der er inkluderet i prisen.

Få en lægeevaluering af lægen inden rejsen til behandling.

Få oversættelsesservice og hjælp til at kommunikere med lægerne.

Bliv behandlet med respekt, omtanke, medfølelse og værdighed i et sikkert og rent miljø uanset din alder, køn, race, oprindelse, religion, seksuelle orientering eller handicap.

Bliv adresseret med dit rigtige navn og blive informeret om navnene på de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der er involveret i din pleje.

Fuld beskyttelse af dit privatliv, værdighed og fortrolighed i plejediskussioner, undersøgelser og behandlinger.

En klar og forståelig forklaring fra din læge om din diagnose samt fordele og risici ved hver behandling, forventet resultat og ændring i medicinsk tilstand.

Vær beskyttet mod fysisk misbrug og forsømmelse.

Modtag information fra hospitalet om de forventede omkostninger ved behandling og betalingspolitikker.